Szkolenia i certyfikacje szczególnie polecane dla CISO

Zdecydowanie jeżeli mówimy o wymaganiach certyfikacyjnych stawianym specjalistom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo będących kandydatami na CSIO, oczekuje się że będą oni posiadać przynajmniej kilka z wymienionych certyfikacji.

Od kandydatów na CSIO, oczekuje się że będą oni posiadać przynajmniej kilka z wymienionych certyfikacji.

CISSO

Certified Information Systems Security Officer

CISSA

Certified Information Systems Security Auditor

CISSM

Certified Information Systems Security Manager

CISRM

Certified Information Systems Risk Manager

CHISSP

Certified Healthcare IS Security Practitioner

CSLO

Certified Security Leadership Officer