CISO = Chief Information Security Officer

To osoba, która jest odpowiedzialna w organizacji za całość działań, zasad oraz regulacji związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem informatycznym.

scroll
Za co odpowiada CISO?

CISO reaguje na incydenty naruszenia bezpieczeństwa, wdraża odpowiednie standardy i procedury, zarządza technologiami informatycznymi, które zapewniają firmie bezpieczeństwo, a także tworzy i wdraża ogólną politykę bezpieczeństwa firmy.

Ścieżka kariery

Aby stać się szefem, kandydaci na CISO powinni spędzić lata zdobywając doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.

Wymagania zawodowe

Pracodawcy wymagają dużo od kandydatów na stanowisko CISO. Kandydat powinien poznać i posiadać te same umiejętności techniczne co jego najlepsi inżynierowie.

Wymagania zawodowe

Pracodawcy wymagają dużo od kandydatów na stanowisko CISO. Kandydat powinien poznać i posiadać te same umiejętności techniczne co jego najlepsi inżynierowie.

Szkolenia i certyfikacje

Specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo, który jest kandydatem na stanowisko CSIO, powinien posiadać przynajmniej kilka certyfikacji.

Szkolenia i certyfikacje