Ścieżka kariery CISO

Aby stać się szefem, kandydaci na CISO powinni spędzić lata zdobywając doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.

Można rozważyć początek swojego rozwoju zawodowego startując od:

Następnie kontynuować zdobywanie doświadczenia na stanowiskach:

W końcu należy przejść na stanowisko wyższego szczebla, gdzie można zdobyć doświadczenie dotyczące kierowania zespołem, zarządzania projektami czy też zarządzania organizacyjną i procesami biznesowymi:

CISO vs …

Najwyższa pozycja zawodowa w dziedzinie bezpieczeństwa IT kryje się pod wieloma nazwami, choć CISO wydaje się być najbardziej popularny, to możemy się spotkać również z:

  • Chief Security Officer (CSO)
  • Information Security Officer (ISO)
  • Global Head of Information Security