<div id="triangle-1"></div>

Szkolenia i certyfikacje szczególnie polecane dla CISO

Zdecydowanie jeżeli mówimy o wymaganiach certyfikacyjnych stawianym specjalistom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo będących kandydatami na CSIO, oczekuje się że będą oni posiadać przynajmniej kilka z wymienionych certyfikacji.

Od kandydatów na CSIO, oczekuje się że będą oni posiadać przynajmniej kilka z wymienionych certyfikacji.

<div id="triangle-2"></div>