Kim jest CISO?

CISO to skrót od angielskiej nazwy stanowiska w firmie, która w pełnej formie brzmi Chief Information Security Officer.
Jest to osoba, która jest odpowiedzialna w organizacji za całość działań, zasad oraz regulacji związanych z ogólnie pojętym bezpieczeństwem informatycznym. CISO reaguje na incydenty naruszenia bezpieczeństwa, wdraża odpowiednie standardy i procedury, zarządza technologiami informatycznymi, które zapewniają firmie bezpieczeństwo, a także tworzy i wdraża ogólną politykę bezpieczeństwa firmy.

Zakres obowiązków CISO:

Do typowych elementów zakresu obowiązku CISO zazwyczaj należą:

  • Powołanie i nadzór nad Computer Emergency Response Team (CERT), czyli zespołu który reaguje na incydenty naruszenia bezpieczeństwa w organizacji
  • Stworzenie, nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem informatycznym firmy
  • Disaster recovery
  • Identity and access management, czyli stworzenie i nadzór nad kontrolą dostępu do zasobów firmowych
  • IT risk management
  • Informatyka śledcza (już po incydencie naruszenia bezpieczeństwa)

Ilość dużych organizacji zatrudniających CISO na przełmie lat 2006-2009

Zatrudnienie wykwalifikowanej osoby na stanowisku CISO stało się już standardem niemal w każdej większej firmie.

  • 2006 43% 43%
  • 2008 56% 56%
  • 2009 85% 85%

W organizacjach możemy się spotkać także z osobą, która pracuje jako CSO, czyli Chief Security Officer. Jest to osoba odpowiedzialna za ogólnie rozumiane bezpieczeństwo w firmie – nie tylko w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, ale także np. finansowego czy osobistego. Osoba taka jest odpowiedzialna za ustalanie standardów  oraz procedur ryzyka związanego ochroną danych osobowych, własnością intelektualną, firmowymi informacjami niejawnymi itp.

Więcej o CISO

Jak zostać CISO?

Szkolenia dla CISO

Certyfikaty CISO

Newsy Security IT